Trajnim online për video prodhime


Si pjesë e programit për trajnimin e mobilizuesve të komunitetit, dhe me qëllim përforcimin e kapaciteteve të tyre, ekipi i projektit organizon trajnim online për vidoe prodhime.

Qëllimi i trajnimit është zhvillimi dhe forcimi i aftësive për 3 fazat e mëposhtme të prodhimit të videos:

  1. Faza e para-prodhimit
  2. Faza e prodhimit
  3. Faza e pas-prodhimit

Pjesëmarrësit do të mësojnë mbi  teknikat e regjistrimit, gramatikën e filmit dhe televizionit, bazat e regjisë dhe dramaturgjisë, redaktimin dhe hartimin e metodës së tingullit, finalizimit dhe shpërndarjes.

Aftësi të tilla të reja që mobilizuesit do të fitojnë do t’i ndihmojnë ata të regjistrojnë video interesante të shkurtra në mënyrë që të paraqesin rezultatet e monitorimit të premtimeve të ardhshme zgjedhore.

KUR

prej: 25-03-2021

deri: 25-03-2021 15:00

КU

Galeri

Ngjarje të tjera


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/developm/nationalyouth.development.ivote.mk/wp-content/themes/nationalyouth/single-nyevents.php on line 123

(MK) event 4

30-03-2021


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/developm/nationalyouth.development.ivote.mk/wp-content/themes/nationalyouth/single-nyevents.php on line 123

Mobilizuesit e komunitetit – Vebinare

25-03-2021


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/developm/nationalyouth.development.ivote.mk/wp-content/themes/nationalyouth/single-nyevents.php on line 123

Trajnim online për video prodhime

25-03-2021