Prezantimi i platformës së regjistrimit të kandidatëve në Komisionit Shtetëror Zgjedhor