Punëtoria e parë e Akademisë së Politikave Publike