Aktivitete

Të gjitha

Akademia e Politikave Publike

Qendrat kërkimore dhe analitike

Mobilizuesit e komunitetit

(MK) event 4

30-03-2021

Mobilizuesit e komunitetit – Vebinare

25-03-2021 17:00

Trajnim online për video prodhime

25-03-2021 00:00

(MK) event 5

25-03-2021 00:00

(MK) event 6

19-03-2021 00:00