Informacione

Податоци од мониторинг на Програмата на Владата на РСМ

Në kuadër të projektit “Mbështetje е Reformave Zgjedhore” e financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)  të cilin e implementon Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) dhe partneri i tij Këshilli Nacional Rinor i Maqedonisë (KNRM), realizohen aktivitetet për monitorimin e premtimeve nga programi zyrtar i punës së Qeverisë 2020-2024 dhe deri në çfarë mase po zbatohen të njejtat.

Dokumentet

Ngjarje

Legjenda:
Strengthened Institutions Conduct Fair and Efficient Election Process
Town Hall Discussion
Akademia e Politikave Publike
Qendrat kërkimore dhe analitike
Mobilizuesit e komunitetit